KOLSNAREN - VIREN FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
Omfattar sjöarna KOLSNAREN (areal: 1147 ha) och VIREN (1190 ha), som är belägna i västra Södermanland och ingår i Nyköpingsåns vattensystem.
Föreningen bildades år 1987 efter flera överklaganden och allehanda juridiska turer, stadfästes bildandet av Regeringsrätten år 1990.
Vattenägarnas fiskerätt med allehanda redskap kvarstår oförändrat, alla fasta fiskeredskap måste dock vakas och märkas med fiskerättens nummer.
Detta fiske sker dock i mycket begränsad omfattning. Intresset för sportfisket har ökat, vi säljer allt fler fiskekort. Det har gjort att vi orkat med ganska många fiskevårdande åtgärder.
Inplantering av gös har skett nästan alla år, vid några tillfällen har vi även satt i regnbågslax.
Dessutom har pengarna räckt till att ordna en småbåtshamn och inköp av motorbåt för uthyrning.
Vi har också skaffat sjökort där vi angett bottendjup, baserat på utförd djuplodning.
Slutligen önskar vi Er, god fiskelycka!